Escòcia i el referèndum

Anotació

El govern escocès va anunciar oficialment que el referèndum sobre el futur d’Escòcia no es faria fins a la tardor del 2014. Responia així a la demanda del primer ministre britànic, David Cameron, de convocar-lo el 2012. Entre l’agost del 2007 i el novembre del 2009, el govern d’Escòcia va posar en marxa un procés anomenat The National Conversation amb el qual s’invitava a la població a discutir sobre una possible reforma constitucional. Això va portar a la publicació d’un primer document de debat (Choosing Scotland’s Future),i va culminar amb la publicació d’un altre document: Your Scotland, Your Voice, una mena de llibre blanc sobre el camí a seguir. Per a més detalls sobre el procés sobiranista escocès i la proposta de referèndum, visiteu el web: http://www.scotland.gov.uk/Topics/constitution/

>Democracy Index 2010

>Aquesta és la tercera edició de l’Economist Intelligence Unit’s democracy index,. Aquest document reflecteix l’estat de la democràcia el novembre del 2010. La primera edició d’aquest mateix índex, publicada per The Economist dins de The World In 2007, mesurava l’estat de la democràcia el setembre del 2006 i la segona edició cobria la situació fins a finals del 2008. L’índex facilita ítems sobre l’estat de la democràcia al món en 165 estats independents i dos territoris associats, el que representa la majoria de la població del món i pràcticament tots els estats independents, llevat dels microestats. L’Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy s’elabora d’acord amb cinc categories: el procés electoral i el pluralisme; les llibertats civils; el funcionament del govern; la participació política i la cultura política. A més, els estats són classificats segons un dels quatre tipus de règims següents: democràcies plenes; democràcies defectuoses; règims híbrids i règims autoritaris.

Les eleccions lliures i justes i la llibertat són condicions indispensables per garantir la democràcia, per bé que, per desgràcia, sovint no són suficients per consolidar-la plenament. La democràcia de veritat ha d’anar acompanyades d’un govern eficient i transparent, d’una participació política suficient i d’una correcta cultura política. I és que no és gens fàcil construir una democràcia prou robusta. Fins i tot en les democràcies consolidades, la democràcia es pot corrompre si no és alimentada i protegida. L’informe proporciona dades sobre la qualitat democràcia arreu del planeta i s’hi observen regressions inaudites i avanços esperançadors. Cliqueu aquí per llegir l’informe sencer.