La Mancomunitat, en un nou llibre

Enric Ucelay Da Cal, Josep Pich & Arnau González Vilalta (eds.) L’aparença d’un poder propi. La Mancomunitat de Catalunya i el catalanisme, Editorial Afers: 2019.

En el llarg camí de la institucionalització contemporània d’un organisme de govern autònom per a Catalunya, la Mancomunitat (1914-1925) és el primer intent. Al cap d’un segle de la seva creació, la historiografia reclama fer anàlisis innovadores d’una institució de la qual semblaria que ja s’ha dit tot. Què aporta de nou aquest llibre? Un dels compiladors, Enric Ucelay Da Cal, ho explica en el vídeo. Agustí Colomines, investigador principal del GRENPoC, ha escrit un dels capítols d’aquest llibre: “La Mancomunitat, entre el centralisme estatalista i l’autonomisme catalanista“.

“A redós de Portugal”

a redos

El membre col·laborador del GRENPoC, el Dr. Josep Pich, professor titular d’història contemporània a la Universitat Pompeu Fabra, ha editat el llibre A redós de Portugal – jornades internacionals de commemoració del centenari de la república portuguesa. L’obra també ha estat coordinada per Enric Ucelay Da-Cal i Sebastià Bennassar.

Portugal ha estat molt sovint un territori ignorat des de la perspectiva catalana, però moltes vegades els fets portuguesos han tingut una notable importància. És el cas, per exemple, de l’arribada de la República a Portugal el 1910. Amb motiu del centenari, un seguit d’investigadors es varen reunir a la UPF de Barcelona per analitzar l’impacte d’aquest fet. El llibre aplega els resultats de les seves investigacions.

L’obra compta amb les següents aportacions dels següents autors:

  • Josep Sánchez Cervelló – Relacions entre Espanya i Portugal: de la Restauració al final de la Gran Guerra (1640-1918)
  • Aniceto Alfonso – La república portuguesa i la qüestió colonial
  • Josep Pich Mitjana – L’impacte de la revolució portuguesa (1908-1910), a terres hispanes
  • Diego Palacios Cerezales – La calle y el orden. La difícil republicanización de la policía portuguesa
  • Àngels Carles-Pomar – Disónio Pais: un assaig de presidencialisme durant la I República portuguesa
  • Sebastià Bennasar i Llobera – El Casal Català de Lisboa (1909). La dipolomàcia comercial d’Ignasi Ribera i Rovira com a pont cultural entre Catalunya i Portugal i el seu llegat
  • Laura Orlandini – ¿La última revolución del pasado o la primera del futuro? La percepción de la república portuguesa en la izquierda radical italiana
  • Eloy Martín Corrales – Revoluciones y constitucionalismo en tierras del islam: 1906-1914
  • Arnau Gonzàlez i Vilalta – Portugal i la guerra civil a Catalunya (1936). L’atreviment d’una potència marginal-imperial. L’acció del consulta lusità a Barcelona.