>Premi d’Assaig Dominique Jacquin-Berdal

>

ASEN i la revista Nations and Nationalism han creat el Premi d’Assaig Dominique Jacquin-Berdal (1966-2006), en honor de qui va ser membre d’aquesta prestigiosa associació d’estudiosos del nacionalisme i una eficaç editora de la revista. La Dra. Jacquin-Berdal era professora del departament de Relacions Internacionals de la London School of Economics des de l’any 1999. Especialista en el nacionalisme africà, es va doctorar amb la tesi Nationalism and Ethnicity in the Horn of Africa, publicada el 2002, la qual és una magnífica anàlisi del procés d’autodeterminació d’Eritrea.

El Premi ha estat creat per encoratjar els joves investigadors a publicar investigacions originals sobre l’etnicitat i el nacionalisme. S’hi accepten treballs de totes les àrees i temes dins dels estudis de nacionalisme, però atesa l’especialització de la Dra. Jacquin-Berdal, els assaigs referits al nacionalisme africà seran molt ben rebuts.

El guanyador o guanyadora serà anunciat durant la 20a. Conferència anual d’ASEN, que tindrà lloc, com sempre, a la LSE l’abril del 2010.

El premi està dotat amb 250 lliures i amb la quota gratuïta de membre d’ASEN per dos anys, i, a més, pot ser que l’article es publiqui a Nations and Nationalism.

Poden presentar-hi articles els estudiants de postgrau i els que hagin presentat les seves tesis al llarg dels cinc anys anteriors a la data límit de presentació.

La data límit per optar al premi d’enguany és el 30 d’octubre del 2009.

Els treballs han d’anar acompanyats d’una carta oficial del tutor de l’autor que confirmi que aquest compleix els requisits establerts per aquestes bases.

Els articles s’han de presentar en anglès seguint les normes de Nations and Nationalism (que no són altres que les normes de Harvard).

Un autor només podrà presentar un article i no s’acceptaran articles col·lectius ni coautories.

Com és habitual en altres premis, el comitè de selecció i avaluació es reserva el dret de no atorgar el premi si així ho considera oportú.

L’adreça per fer arribar els assaigs és:

The Managing Editor – Nations and Nationalism – ASEN London School of Economics Houghton – Street London WC2A 2AE – nations@lse.ac.uk – Tel: +44 (0)20 7955 6801 – Fax: +44 (0)20 7955 6218

>Un recurs d’Internet per aproximar-se al nacionalisme

>

The Internet Modern History Sourcebook is one of series of history primary sourcebooks. It is intended to serve the needs of teachers and students in college survey courses in modern European history and American history, as well as in modern Western Civilization and World Cultures. Although this part of the Internet History Sourcebooks Project began as a way to access texts that were already available on the Internet, it now contains hundreds of texts made available locally.

The great diversity of available sources for use in modern history classes requires that selections be made with great care – since virtually unlimited material is available. The goals here are:

To present a diversity of source material in modern European, American, and Latin American history, as well as a significant amount of materal pertinent to world cultures and global studies. A number of other online source collections emphasize legal and political documents. Here efforts have been made to include contemporary narrative accounts, personal memoirs, songs, newspaper reports, as well as cultural, philosophical, religious and scientific documents. Although the history of social and cultural elite groups remains important to historians, the lives of non-elite women, people of color, lesbians and gays are also well represented here.

To present the material as cleanly as possible, without complicated hierarchies and subdirectories, and without excessive HTML markup. What you get here is direct access to significant documents, not the efforts of some whizkid “website designer”. In other words, we are interested here in the music, not the Hi-fi!. Within the major sections, to indicate a few high quality web sites for further source material and research.

Paul Halsall, mailto:halsall@fordham.edu?subject=Modern, és el Sourcebook Compiler.

El link per entrar difectament a la pàgina sobre nacionalisme és aquest:

http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook17.html